poklici

Letos smo v času zimskih počitnic ponovno organizirali predstavitve poklicev v različnih institucijah v Murski Soboti in njeni bližini.

Dijaki tretjih letnikov so obiskali Splošno bolnišnico v Murski Soboti, kjer so  spoznali različne poklice v medicini. Z laboratorijskim delom so se srečali  v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano na oddelku za medicinsko mikrobiologijo v Murski Soboti. Poklic logopeda in defektologa so spoznali v Zdravstvenem domu Murska Sobota, poklic novinarja na Radiu Murski val, poklic veterinarja na Veterinariji v Murski Soboti, poklic kriminalista na Policijski postaji v Murski Soboti, poklic gradbenika in arhitekta v Družbi za načrtovanje in inženiring v Murski Soboti, na Centru za socialno delo Murska Sobota pa so se seznanili s poklicem socialnega delavca.

Dekleta iz 3. b razreda so  17. 3. 2016 nekaj časa preživela na Osnovni šoli I in spoznala poklic učitelja razrednega in predmetnega pouka.

Na Osnovni šoli IV v sodelovanju z Osnovno šolo III vsako leto organizirajo športno-družabno srečanje. Naši dijaki so 15. 3. 2016 preživeli  dan z učenci omenjenih šol in pomagali  pri izvedbi iger.

Zelo dobro sodelujemo s patološkim oddelkom v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Zainteresirani dijaki tretjih in četrtih letnikov  opravijo dve učni uri na patološkem oddelku pri  obdukciji, kjer jim svoje znanje podaja Jurij Miloš Borovšak, dr. med., spec. patolog.

Dijaki ob tako dragocenih izkušnjah pridobijo informacije o poklicih, prvič se srečajo z delovnim okoljem in se  osebno preizkušajo.

 

Vsem zunanjim sodelavcem se za sodelovanje iskreno zahvaljujemo.

 

Brigita Hari, svetovalna delavka

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)
 

Oznake: