rokovnik

VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

PRVI  PRIJAVNI ROK

Od 6. februarja do 3. marca 2017 – PRVI PRIJAVNI ROK

INFORMATIVNI DAN
Visokošolski zavodi bodo organizirali informativni dan:
–    v petek, 10. februarja 2017, ob 10. in 15. uri za kandidate za redni študij in
–    v soboto, 11. februarja 2017 ob 10. uri za kandidate za izredni študij.
(MOŽNE IZJEME – preverite na spletnih straneh fakultet)

Do 1. aprila 2017 – OBJAVA ŠTEVILA PRIJAVLJENIH KANDIDATOV

Do 3. julija 2017 – KANDIDATI S POSEBNIM STATUSOM priporočeno pošljejo individualno prošnjo + dokazilo,  na naslov visokošolske prijavno-informacijske službe študijskega programa, ki je v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu.

Od 23. junija do 6. julija 2017 –  PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI

Do 25. julija 2017 –  REZULTATI IZBIRNEGA POSTOPKA (kandidati dobijo sklep o rezultatih izbirnega postopka)

Od 26. julija do 14. avgusta 2017 –  VPIS SPREJETIH KANDIDATOV

 

DRUGI PRIJAVNI ROK

Od 22. avgusta do 29. avgusta 2017 – DRUGI PRIJAVNI ROK

21. avgust 2017 –  PODATKI O PROSTIH VPISNIH MESTIH

Od 6. do 8. septembra 2017 – PREIZKUSI NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI

Do 29. avgusta 2017 – KANDIDATI S POSEBNIM STATUSOM priporočeno pošljejo individualno prošnjo + dokazilo,  na naslov visokošolske prijavno-informacijske službe študijskega programa, ki je v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu

Do 25. septembra 2017 –  REZULTATI IZBIRNEGA POSTOPKA  (kandidati dobijo sklep o rezultatih izbirnega postopka)

Med 26. in 30. septembrom 2017 –  VPIS

 

TRETJEGA PRIJAVNEGA ROKA V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 NI!

 

ŠTIPENDIJE

RAZPIS ZOISOVIH ŠTIPENDIJ – JUNIJ  2017, (http://www.sklad-kadri.si)

RAZPIS  KADROVSKIH  ŠTIPENDIJ – SEPTEMBER 2017, (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij,  občine, delodajalci, ministrstva)

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE – vloge oddate na pristojen center za socialno delo kadarkoli med letom (www.sklad-kadri.si, www.mddsz.gov.si/Aktualno)

 

ŠTUDENTSKI DOMOVI

RAZPIS V MESECU MAJU 2017
– http://www.studentskidomovi.um.si/portal/index.php
– http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi

(Visited 1 times, 1 visits today)
 

Oznake: ,