Izbira študija in poklica je za vsakega posameznika pomemben življenjski korak. Vsako leto organiziramo za dijake tretjih letnikov predstavitve poklicev v različnih delovnih okoljih. Letos so se dijaki odločili obiskati Splošno bolnišnico v Murski Soboti, kjer so spoznali različne poklice v medicini. Z laboratorijskim delom so se srečali v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje na Oddelku za medicinsko mikrobiologijo. Poklic logopeda in psihologa so spoznali v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Arhitekuro je dijakom predstavila gospa Tamara Škalič. Na Okrožnem sodišču so imeli dijaki možnost spoznati poklice v sodstvu. V Tovarni kovinske opreme so bili zanimivo predstavljeni poklici v strojništvu. Poklic farmacevta so spoznali v Pomurskih lekarnah in poklic policista  na predstavitveni stojnici na šoli.

Vsako leto sodelujemo z Osnovno šolo IV pri izvedbi športno-družabnega srečanja učencev s posebnimi potrebami.

Dijaki ob tako dragocenih izkušnjah pridobijo različne informacije o poklicih in se prvič srečajo z delovnim okoljem. Cilj je lažja  izbira študija in poklica.

 

Vsem zunanjim sodelavcem za sodelovanje iskreno zahvaljujemo.

 

 

Brigita Hari, svetovalna delavka

(Visited 50 times, 1 visits today)