Sodelovanje med Poljsko, Slovaško, Bolgarijo, Srbijo in Slovenijo – ERASMUS+

Gimnazija Murska Sobota je postala partner v projektu ERASMUS+, namenjenega mladim. Projekt »Zgodba o vztrajnosti in uspehu« želi s kreativnim procesom stop-motion animacije izboljšati vztrajnost mladih od 13 do 17 let. Koordinator projekta je iz Poljske, združuje pa udeležence iz Slovaške, Bolgarije, Srbije in Slovenije.

Kot so pokazale raziskave, uspeh ni nujno posledica prirojene nadarjenosti, temveč se talent uresničuje s trudom in vztrajnostjo, zato želimo mlade spodbuditi k razvijanju njihove vztrajnosti, kot tudi podporo mladinskim delavcem in trenerjem pri delu z mladimi.

Razvijanje vztrajnosti in pozitivne naravnanosti je v izobraževalnem sistemu še vedno premalo zastopano, raziskava PISA pa je pokazala, da doseganje boljših rezultatov ni odvisno le od osnovnih veščin, kot so branje, matematika in naravoslovje, temveč od sposobnosti mladih, da ostanejo vztrajni in dosledni pri doseganjeu ciljev, kljub oviram.

Naša vizija projekta je usmerjena v ustvarjanje okolja, ki podpira nadarjenost in talente z ozaveščanjem o pomenu vztrajnosti med mladimi in vsemi, ki z njimi delajo. S kreativno metodo stop-motion animacije želimo mlade navdušiti, da prepoznajo in razvijejo svojo vztrajnost za dosego svojih ciljev. Prav tako želimo zagotoviti ustrezno usposabljanje mladinskih delavcev, da bodo lahko učinkovito podpirali mlade pri njihovem razvoju.

Za dosego zastavljenih ciljev bomo izvajali naslednje glavne aktivnosti:

  1. Priprava brošure z obstoječimi primeri dobrih praks za razvoj vztrajnosti na ravni EU.
  2. Razvoj in testiranje programa usposabljanja za mlade od 13 do 17 let, ki se osredotoča na razvijanje vztrajnosti skozi stop-motion animacijo.
  3. Ustvarjanje programa za usposabljanje mladinskih delavcev o tem, kako poučevati mlade o odpornosti in digitalnih spretnostih.
  4. Izvajanje izobraževanj v mladinskih centrih v partnerskih državah z namenom doseganja čim večjega števila mladih.
  5. Digitalizacija dveh izobraževalnih programov za dostopnost na internetu, s čimer želimo omogočiti širok dostop do znanja o vztrajnosti.

Projekt »Zgodba o vztrajnosti in uspehu« predstavlja pomemben korak k spodbujanju vztrajnosti in vztrajnosti pri mladih. S kreativnim pristopom stop-motion animacije želimo mlade navdušiti, da se soočijo z izzivi in pogumno nadaljujejo proti uresničevanju svojih ciljev. Prav tako ima podpora mladinskim delavcem in trenerjem ključno vlogo pri razvoju vztrajnosti mladih, njihovo delo pa bomo izboljšali z ustreznim usposabljanjem. Verjamemo, da bo ta projekt pozitivno vplival na mlade v partnerskih državah in prispeval k njihovemu uspešnemu akademskemu in osebnemu razvoju.

Razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti ter podpora nadarjenim so nepogrešljive poti v prihodnost vsake uspešne sodobne družbe.

  • ‘’Stop-motion’’ animacija je tehnika animacije, ki se uporablja za ustvarjanje iluzije gibanja skozi niz fotografij posameznih predmetov ali figur, ki se postopoma premikajo od kadra do kadra. Vsaka fotografija (okvir) je narejena z zaustavitvijo (stop) in gibanjem (motion) predmetov ali figur, da simulira gibanje, ko se slike reproducirajo ena za drugo v hitrem zaporedju. To zelo kreativno in zanimivo tehniko lahko uporabimo za različne namene, kot so izdelava risank, reklam, glasbenih videov, izobraževalnih videov in drugih animiranih vsebin. Zahteva potrpljenje in natančnost, a rezultat je lahko zelo impresiven in očarljiv.

(Visited 9 times, 1 visits today)