Obvezne izbirne vsebine (OIV) so različne dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije. Lahko se izvajajo strnjeno, lahko pa tudi drugače. Gre za različne oblike učenja, pridobivanja sposobnosti, kompetenc, spoznavanja okolja, izkoriščanja talentov ipd. Obvezne izbirne vsebine niso predmeti, niso nadomestila za pouk in niso s z učnim načrtom omejene dejavnosti.

Kaj so obvezne izbirne vsebine?

Katalog obveznih izbirnih vsebin po dijakovi prosti izbiri

Navodila in prijave

Koordinacija in uradne ure

Vzorec potrdila

Obvestilo za ponudnike zunanjih storitev (npr. Avtošole…)


(Visited 4.533 times, 8 visits today)