»Življenjska zgodba vsakega človeka je celota njegovega življenja. Nič ni izvzeto iz njega, vse je vključeno
… vsak človek ima svojo zgodbo in je enkratna, neponovljiva.«
(Ira Progoff)

V pisarno svetovalne delavke (ob tajništvu Gimnazije Murska Sobota, prvo nadstropje) ste toplo vabljeni vsi: dijaki, starši, profesorji.

Delovni čas:
vsak od 7:00 do 14:00

Pogovorne ure:

vsak dan od 10.00 do 12.00 oz. po dogovoru.
Telefon:(0)2 538 12 71

Glavna vsebina delovanja šolske svetovalne službe je skrb za ohranjanje dobrih medosebnih odnosov vseh,
ki se srečujemo v šolskih prostorih.
DIJAKOM
pomaga pri vpisu v prvi letnik, svetuje v primeru preusmeritve, ponavljanja letnika, pomaga in svetuje
pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov, pomaga pri reševanju družinskih težav, učnih težav in
osebnih stisk, pomaga odgovarjati na vprašanja: kdo sem, kaj zmorem, kaj hočem in kaj bom.
V razredu potekajo  aktivne oblike dela za izpopolnjevanje metod in tehnik učenja in poklicne orientacije.
STARŠEM
pomaga pri reševanju otrokovih stisk in problemov, organizira predavanja o osebni rasti,
vzgojnih problemih in problemih odraščanja.
PROFESORJEM
pomaga pri prepoznavanju razredne klime, svetuje pri reševanju učnih in vzgojnih problemov dijakov.
S profesorji sodeluje pri pripravi razrednih ur in roditeljskih sestankov, z analizami, načrti, svetovanji in
razgovori pomaga razrednikom, da dijak doseže svoj cilj, tudi takrat, ko se zgodi razočaranje.

» NE BOJTE SE NAPREDOVATI POČASI, BOJTE SE LE TEGA, DA BI SE USTAVILI. «
(Kitajska modrost)

(Visited 2.606 times, 1 visits today)