PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

 
DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTILOGO-DDK  
OBJEM   
 PODVIG   
LEARN TO PERFORM IN WORKLIFE 2020 +      

PROGRAM VZPOSTAVITVE NADALJNJE INFRASTRUKTURE V VIZ

 
ŠOLA EVROPSKA AMBASADORKA  
OVERLOOKING THE BORDERS  
DSD – DEUTSCHES SPRACHDIPLOM  
JUGEND DEBATTIERT MOSE  
GMS GRE V OŠ  
DELO Z NADARJENIMI DIJAKI  

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Debatni klub

Simbioza

Afriške študije

Mednarodna izmenjava Maasluis

Eko šola

Exchange

Comenius

IAAC

Posodobitev gimnazijskih programov

 

 

(Visited 1.476 times, 1 visits today)