Aktualni projekti

RAZVOJNA NALOGA: VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE


POSKUS – UVAJANJE POSODOBLJENEGA KONCEPTA PREPOZNAVANJA IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z NADARJENIMI, obdobje 2022-2024

EKOŠOLA

 DSD – DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

 GMS GRE V OŠ

 ŠOLA EVROPSKA AMBASADORKA

 RASTEM S KNJIGO 

     
KREPITEV DIGITALNIH KOMPETENC IN RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA

 I-šola – RAZVOJ DIGITALNIH KOMPETENC V PODPORO UČENJU IN ŽIVLJENJU

 PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


PROGRAM VZPOSTAVITVE NADALJNJE INFRASTRUKTURE V VIZ

ERASMUS+ ZGODBA Z VZTRAJNOSTI IN USPEHU

 

 

 

Pretekli projekti

Umetna inteligenca za in z učitelji

LOGO-DDK Dvig digitalne kompetentnosti

Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Podjetnost v gimnaziji

Learn to Perform in Worklife 2020 +

Overlooking the Borders
Jugend debattiert MOSE
Teden vseživljenjskega učenja
Debatni klub
Simbioza
Afriške študije
Mednarodna izmenjava Maasluis
Exchange
Comenius
IAAC
Posodobitev gimnazijskih programov

(Visited 2.279 times, 2 visits today)