V okviru obveznih izbirnih vsebin s področja knjižnično informacijskih znanj – KIZ smo dijaki drugih letnikov obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Gospod Andrej Pavlič nam je predstavil sistem in delovanje knjižnice ter predstavil domoznanstvo, ki obsega področje na obeh straneh reke Mure, kar pomeni zbiranje gradiva in preučevanje le tega iz različnih vidikov (zgodovinskega, geografskega, literarnega, jezikovnega). To je področje Prekmurja, Prlekije in Porabja. Najpomembnejša gradiva so zbirke starih in redkih knjig, večinoma iz 18. in 19. stoletja. Značilnost le teh je, da so napisane v prekmurskem narečju in madžarskem črkopisu. Zanimiva je tudi zbirka rokopisov prekmurskih pisateljev in rokopisnih pesmaric. Domoznanska dejavnost pomeni pridobivanje gradiva, izposojo knjig, posredovanje informacij, razstavno dejavnost, srečanje z domačimi ustvarjalci in sodelovanje z Madžarsko. Gospod Pavlič nam je predstavil številne stare knjige, pesmarice, razglednice in zemljevide. Zanimiv je bil zvezek šolskih spisov našega pisatelja Ferija Lainščka in rokopis njegovega romana Peronarji. Najbolj je izstopala Dalmatinova Biblija, ki je eno izmed najpomembnejših del slovenske književnosti, saj je prvi slovenski prevod celotnega svetega pisma, ki temelji na zgodnejšem Trubarjevem prevodu Nove zaveze. Ohranjenih je le 78 izvirnih izvodov, 36 doma in 42 v tujini. Pokazal nam je izvod, ki je bil natisnjen leta 1584 in spada med najstarejše ohranjene knjige v naši soboški knjižnici. Načel ga je že zob časa, vendar po besedah gospoda Andreja restavratorstvo zaenkrat še ne pride v poštev, ker bi to pomenilo za knjižnico prevelik finančni zalogaj. Večino domoznanskih knjig je knjižnica pridobila kot darilo, nekaj pa so jih tudi kupili. Starejše knjige hranijo v posebnih omarah ovite v papir, ki ne vsebuje kisline. V teh omarah ohranjajo stalno temperaturo in vlažnost, saj bi drugače knjige razpadle. Pri obisku smo se seznanili z domoznanstvom in s sabo odnesli veliko novih znanj, ki jih bomo lahko s pridom uporabili pri pisanju seminarskih ter raziskovalnih nalog in hkrati prispevali k širjenju lastnega obzorja.

Fotografije: Milena Zelko

Članice knjižničarskega krožka( Iris, Nika, Maja)

(Visited 246 times, 1 visits today)