Dijaki Gimnazije Murska Sobota  Nina Krpič, Žiga Mekiš Recek in Iza Rengeo so se udeležili študijskega obiska ambasadorjev iz programa Šola Ambasadorka Evropskega parlamenta in se vključili v delovanje Evrošole v Evropskem parlamentu v Strasbourgu.

Z mladimi iz vseh držav Evropske unije so spoznavali delovanje Evropskega parlamenta. Izmenjavali so mnenja o temah evropske prihodnosti, kot so okolje in obnovljivi viri energije, varnost in človeške pravice, pomoč v razvoju, bodočnost Evrope, migracije in integracija ter zaposljivost mladih. Sodelovali so v komisiji migracije in integracije ter o ugotovitvah in predlogih mladih Evropejcev poročali na plenarnem zasedanju. Seznanili so se z delovanja parlamentarne demokracije, z njenimi prednostmi in omejitvami, spoznali drugače misleče in se družili z mladimi iz vse Evrope.

(Visited 84 times, 1 visits today)