Z maturanti fizike in informatike ter dijaki teh izbirnih predmetov smo bili na strokovni ekskurziji v Ljubljani in Bistri. Na Reaktorskem centru Podgorica smo prisluhnili predavanju »Elektrika iz jedrske energije« in se v delavnici seznanili z radioaktivnimi odpadki. Ogledali smo si razstavo o jedrski energiji in reaktor Triga. V Tehniškem muzeju Slovenija v Bistri smo se udeležili delavnic ob dnevih fizike, nato pa smo si ogledali še zbirke muzeja.

Fiziki smo se potem na Inštitutu Jože Stefan udeležili treh delavnic. V MRI laboratoriju so nam predstavili osnove magnetne resonance in slikanja z njo. V Laboratoriju za meritve fizikalnih lastnosti trdnih snovi smo izvedeli kako merimo osnovne fizikalne lastnosti, kot so na primer električna upornost, toplotna kapaciteta ali magnetizacija, in zakaj nas zanima kako se te lastnosti spreminjajo s temperaturo. Merski sistemi, ki smo jih videli, omogočajo meritve vse do temperature 2 K. Razloženo nam je bilo kako dosežemo tako nizke temperature in ogledali smo si prostor, kjer utekočinjajo helij. V Laboratoriju za mehko snov nam je bil predstavljen mikroskop na atomsko silo in posneli smo sliko površine z nanometrsko ločljivostjo. Predstavljena je bila optična mikroskopija tekočekristalnih koloidov in uporaba laserske pincete.

Informatiki smo se odpravili na FRI, (fakulteta za računalništvo in informatiko), kjer je ravno potekal trening udeležencev tekmovanja z Lego Robotki, ki bo potekalo v začetku naslednjega leta. V laboratoriju za računalniški vid smo, med drugim spoznali, kako je mogoče, da avtomobili vozijo sami, katere so pasti in nevarnosti računalniškega zaznavanja okolja. V laboratoriju za umetno inteligenco in robotiko, so nam predstavili delovanje računalniškega programa za zgodnje odkrivanje demence in način delovanja robotske roke, za fina, drobna opravila. Doktorski študentje v laboratoriju za računalniško grafiko in multimedijo, pa so nas navdušili s prikazom umestitve mesta Ljubljane v računalniško igrico Mine Craft. Dijaki so na svojevrsten način doživeli utrip življenja na fakulteti in se podrobneje seznanili z neštetimi možnostmi in področji na katerih so lahko uspešni v primeru, da bi se odločili za študij na FRI.

Zapisala: dr. Renato Lukač in Romana Vogrinčič, prof.

(Visited 70 times, 1 visits today)