Dijaki, ki so na Gimnaziji Murska Sobota opravljali peti predmet in kandidati, ki so popravljali oz. izboljševali ocene, lahko spričevala oz. obvestila dvignejo od 11. 7. 2018, od 10. ure dalje v tajništvu Gimnazije Murska Sobota.

(Visited 67 times, 1 visits today)