V okviru številnih prireditev, ki potekajo letos na Gimnaziji Murska Sobota ob 100-letnici njenega delovanja, nas je v petek, 1. sušca 2019, obiskal naš bivši dijak dr. Hotimir Tivadar, priznani strokovnjak s področja fonetike slovenskega jezika in profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

V prvem delu predavanja je dr. Tivadar dijakom in profesorjem predstavil zgodovinsko izpričanost poimenovanja Prekmurje v dokumentih iz srednjega veka in v začetku 20. stoletja. Prva  poimenovanja te pokrajine so zasledili že v dokumentih zagrebškega škofa A. Gazzotta (1304-1323), v katerih je to področje omenjeno kot »Districtus altera parte Murae«, torej  »okraj onkraj Mure«.  Podobno je tudi v pismu apostolske nunciature leta 1936 pokrajina ob Muri poimenovana kot »Transmuranae regionies«.  Nadalje je predavatelj izpostavil dejstvo, da sta bili Prekmurje in Porabje nekoč enotna pokrajina, do usodne delitve med njima pa je prišlo leta 1919, ko se je Prekmurje priključilo Kraljevini SHS, Porabje pa je ostalo v okviru ogrske države.  V nadaljevanju je dr. Tivadar predstavil  razlike v razvoju prekmurskega jezika v Porabju in Prekmurju vse do današnjega stanja.

V drugem delu predavanja je dr. Tivadar osvetlil položaj Prekmurja in predvsem prekmurščine v Sloveniji v današnjem času. V osrednjeslovenskem prostoru ima prekmurščina danes vlogo »prijetne barve medijev« oziroma humorja, Prekmurje pa se večinoma predstavlja kot mitološka in turistično zanimiva pokrajina. Izpostavil je tudi zelo močno prekmursko jezikovno zavest, saj kot navaja dr. Zinka Zorko: »Ko so Prekmurci skupaj, kjerkoli že, bodo vedno govorili prekmursko.«

V sklepnem delu predavanja je dr. Tivadar dijake povabil k sodelovanju v raziskovalni dejavnosti z naslovom Prekmurščina kot živa kulturna dediščina, ki poteka v okviru raziskovalnega projekta Noč raziskovalcev, Humanistika, to si ti.

Predavanje je bilo tako za številne dijake kot profesorje izredno zanimivo in poučno, zato  si želimo, da bi se sodelovanje naše gimnazije z dr. Tivadarjem še nadaljevalo.

Zapisala: mag. Sonja Žilavec Nemec

(Visited 279 times, 1 visits today)
 

Oznake: ,