Hišni red v času splošne mature

SPLOŠNA MATURA 2020
S pisanjem angleščine se v soboto, 30. 5. 2020, začnejo pisni izpiti v spomladanskem roku splošne mature 2020. Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri.
-Po e-pošti boste za vsak izpit prejeli vse potrebne informacije: čas prihoda in vstopa v stavbo, številko učilnice in nadstropje.
-Vstop v šolo bo možen od 8.25 naprej.
-Dijaki v šolski objekt vstopate posamično, pri tem naj ohranjate 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Na hodniku in pri vstopu v učilnico morate nositi maske. Ko opravljate maturo in je zagotovljena distanca, lahko maske odložite. V primeru da se dijaku približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 do 2 metra, naj si nadenejo maske (npr. ko profesor pobira izpitne pole).
-Vstop v učilnice je od 8.30 do 8.40. V učilnico vstopate posamično s predpisano medsebojno razdaljo. Enako velja za izstopanje. Dijaki se pred učilnico ne zbirate.
-S seboj dijaki prinesete:
-pisalo in rezervno pisalo (ker naj si predmetov ne posojajo zaradi možnosti prenosa okužbe);
-dovoljene pripomočke, kot jih predpisuje izpitni katalog za posamezni predmet;
-osebni dokument s sliko;
-masko;
-vrečko, v katero boste odložili uporabljeno masko ;
-steklenico s pitno vodo in prigrizke.
-Po prihodu v izpitni prostor kandidat osebne stvari odloži na za to določeno mesto.
-Mobitelov, drugih elektronskih pripomočkov ter ročnih ur ni dovoljeno prinašati v izpitni prostor. Spodaj sta zapisana tudi 73. in 74. člen Pravilnika o splošni maturi, ki določata sankcije v primeru kršitev.
-Na mizi imate lahko le dovoljene pripomočke, zaščitno masko in vrečko zanjo ter vodo.
-Osebni dokument položite na levi zgornji rob mize. Če boste izpit opravljali z masko, za identifikacijo za kratek čas odmaknete masko z obraza.
-V času odmora med izpitnimi polami se učilnica prezrači, dijaki ostanete v učilnici, lahko se prosto gibljete, vendar ohranjate medsebojno varnostno razdaljo. Dovoljeni so nujni izhodi v toaletne prostore. Med odmori lahko pojeste prigrizke, ki ste jih prinesli s sabo.
– Po zaključku izpita položite izpitno gradivo na rob mize.
Gimnazija Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota, tel: 02 538 12 60,
e-mail: info@s-gms.ms.edus.si, spletni portal: http://www.gim-ms.si
Gimnazija Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota, tel: 02 538 12 60,
e-mail: info@s-gms.ms.edus.si, spletni portal: http://www.gim-ms.si
-V ponedeljek, 1. 6. 2020, je čas pisanja slovenščine naslednji: izpitna pola 1-esej (9.00-11.00), izpitna pola 2 -razčlemba besedila (11.30-13.00)
-Ustni izpiti bodo potekali v časovnem obdobju od 15. 6. -23. 6. 2020 . Točen razpored bo objavljen najkasneje 8. 6. 2020.
-Objava rezultatov na spletni strani Ric-a bo v ponedeljek, 13. 7. 2020, od 7. ure dalje.
Generacija 2020, kljub težkim časom ostanite optimistični in dokažite sebi in drugim, da zmorete!
Želim vam vse dobro in veliko uspeha na maturi!
M. Sobota, 21. 5. 2020
Alenka Stvarnik, prof.
tajnica ŠMK

(Visited 177 times, 1 visits today)