Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2024/2025

Povezava:
https://www.stud-dom-lj.si/novica/javni-razpis-za-sprejem-in-podaljsanje-bivanja-studentov-visjesolskega-in-visokosolskega-studija-v-studentskih-domovih-in-pri-zasebnikih-za-studijsko-leto-2024-2025/

Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od 1. julija 2024 do 1. junija 2025, s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. avgusta 2024.

(Visited 51 times, 1 visits today)