Gimnazija mlademu odpre okno v svet besed in možnosti vsestranskega izpopolnjevanja. Do zdaj smo bili gimnazijci vključeni že v vse bralne projekte, ki so potekali na državni ravni. Nekateri so stalni, na primer Rastem s knjigo, ki je obvezen v prvem letniku, neobvezna in v vseh letnikih sta tekmovanje za Cankarjevo priznanje in Medgeneracijsko branje. Nekatere bralne projekte izvajamo občasno, ko je naša šola lahko znova izbrana. Taka sta na primer Povabimo besedo in Beletrinini trubadurji. Vsako leto sodelujemo tudi na prireditvi Oko besede. Vsi bralni projekti skoraj vedno omogočajo še srečanje s piscem književnega besedila, kar je zame, ki te možnosti prej nisem bil deležen, in za vse moje vrstnike posebno doživetje. Bralni projekti so koristna dopolnitev pouka slovenščine, med katerim se usposabljamo za vse ravni branja, od doživljajskega in interpretacijskega do zahtevnejših ravni, kot sta literarno in intelektualno branje. Tako se razvijamo v kultivirane bralce, ki se bomo tudi v prihodnje radi družili s knjigo. Sam sem do zdaj že sodeloval v projektih Rastem s knjigo in Medgeneracijsko branje. Poleg ocene za opravljene obveznosti ali ur obveznih izbirnih vsebin, ki so nekakšna nagrada za sodelovanje, bralec spozna tudi avtorja in prejme knjigo, ki jo je prebral in s katero lahko obogati domačo knjižno polico. Zato spodbujam vse, ki jih branje zanima, da se nam pridružijo.

(Visited 28 times, 1 visits today)