Slowenien DSD-Standorte 2016Kaj je DSD?

Že od leta 1974 dalje lahko dijaki v tujini, ki niso rojstni oz. materni govorci nemščine, pridobijo nemško jezikovno diplomo (NJD/DSD) Konference ministrov za prosveto. Na izpitu za pridobitev NJD/DSD morajo dijaki pokazati ustrezno znanje iz temeljnih jezikovnih spretnosti, kot so pisanje, branje, poslušanje (pisni del izpita) in govorjenje (ustni del izpita). Kot zanimivost lahko omenimo, da vsako leto več dijakov po vsem svetu opravlja preizkus znanja za pridobitev nemške jezikovne diplome. Tendenca za prihodnja leta je v Sloveniji naraščajoča, zlasti kar zadeva nemško jezikovno diplomo prve stopnje (NJD I/DSD I), ki velja kot dokazilo o znanju nemščine na nivoju B 1; izpit za pridobitev NJD I/DSD I lahko opravljajo dijaki v nižjih razredih gimnazije. Nemško jezikovno diplomo druge stopnje (NJD II/DSD II), ki je dokazilo o znanju nemškega jezika na nivoju B2/C1 in velja kot ustrezno dokazilo za študij v Nemčiji (Avstriji, Švici), lahko opravljajo dijaki v višjih razredih gimnazije, praviloma v 4. letniku, izjemoma lahko tudi prej.

Gimnazija Murska Sobota je ena od dvanajstih šol v Sloveniji, ki izvaja te izpite. Pri tem prav gotovo moramo omeniti – žal že pokojno – Marusjo Uhernik, ki ima največje zasluge za začetek, razmah in zavidljivo uspešnost dijakov, ki opravljajo izpit za pridobitev NJD na naši šoli.

DSD Präsentation Slowenisch 2016

Flyer Deutsch

Flyer Englisch

DSD 1                                                          DSD 2

 

(Visited 571 times, 1 visits today)