Podrobnosti dogodka

Predviden konec dogodka:


Obveščamo vas, da v ponedeljek, 23. 12., in torek, 24. 12. 2019, ne bo pouka po urniku, ampak načrtujemo različne dejavnosti v okviru OIV – Dneve drugačnega učenja.

V ponedeljek lahko 1. šolsko uro, v dogovoru s profesorji, še popravljate ocene.
Urnik dejavnosti med 8.00 in 13.30 pa sledi v naslednjih dnevih.
Ob 16.30 bo tudi medrazredni koncert 1.C in 1.Š; tudi vabilo na ta dogodek sledi.

V torek se dijaki z razredniki zberete po razredih ob 8.00 in se pripravite na prihod Božička, se obdarujete ipd.
Ob 9.00 bo sledila proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti in ob 9.30 prihod Božička, ki ga bodo spremljale predstavitve vseh razredov v telovadnici na temo ‘BOŽIČ PO SVETU’. Določena so tri področja: priredba glasbene točke, skeč ali originalno umetnostno besedilo na temo Božič po svetu. Predstavniki razredov bodo v torek, 10. 12. 2019, ob 8.40 v sobi pri zbornici žrebali področje za predstavitev v telovadnici.
Vsak razred bo imel v telovadnici na razpolago 3 minute za predstavitev, ki jo bo ocenila posebna komisija (ravnatelj, trije dijaki in dva profesorja). Pri predstavitvi upoštevajte, da naj bi sodelovala vsaj polovica dijakov iz razreda (dodatne točke so za 100% udeležbo) in da so na voljo le trije mikrofoni.

Vse dodatne informacije bodo posredovali predstavniki dijaške skupnosti in razredniki.

(Visited 27 times, 1 visits today)