Spoštovani,

uspešno sodelovanje z osnovnimi šolami v preteklih dveh šolskih letih nas je spodbudilo, da nadaljujemo. Veseli smo srečanj, vedoželjnosti učencev, pripravljenosti dijakov in vseh oblik sodelovanja, ki se ob tem razvijajo. Z znanjem in s skupnim delovanjem lahko tako prispevamo k razvoju okolja in mlajših generacij. Občutka neposrednega sodelovanja naših dijakov z učenci ter učiteljev s profesorji ne moreta nadomestiti nobena fotografija in noben spomin, zato ga je treba vedno znova podoživljati. In znanje se najbolj širi prav na tak način. Naši dijaki to vedo, zato so uspešni pri izbiri študija, opravljanju mature in delu v želenem poklicu. V medsebojnem sodelovanju z vami se nam vedno znova obetajo dodatne priložnosti za srečanja, spodbujanje, učenje in krepitev medsebojnih odnosov ter zato tudi napredek posameznika in okolja. Veseli bomo, če se nam boste pri tem pridružili s svojimi učenci. Njim in našim dijakom bomo z veseljem omogočili novo perspektivo, odprli več poti in posredovali raznoliko znanje. Ponudbo lahko vključite v dneve dejavnosti, redni pouk, izbirne predmete, krožke in druge interesne dejavnosti, ki jih izvajate v šoli. Vabimo vas, da si ponudbo dejavnosti ogledate, izberete program in se povežete z Gimnazijo Murska Sobota. Veseli bomo tudi vaših predlogov in zamisli, saj smo programe pripravljeni dopolniti in uskladiti.

Strokovni delavci Gimnazije Murska Sobota

Brošura GSM gre v OŠ

(Visited 333 times, 1 visits today)