Projekt sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo

     

Na Javnem razpisu za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki ga razpisuje Ministrstvo za digitalno preobrazbo je bil podprt tudi projekt KO-DI-RAM digitalne kompetence in računalniško mišljenje.

Projekt je zasnovan kot serija delavnic, v okviru katerih mladi spoznavajo ali nadgrajujejo svoje digitalne kompetence. Vsebina je prilagojena starostnim skupinam ter predznanju udeležencev in stremi k ustvarjanju pozitivne učne izkušnje, preko katere mlade navdušujemo za samostojno raziskovanje in soustvarjanje digitalnega sveta.

S programom povezujemo priprave na tekmovanji Pišek in Bober in jih nadgrajujemo z razvojem digitalnih kompetenc dijakov. V 22-urnem programu bomo preko spoznavanja in praktičnega dela z naprednimi tehnologijami omogočili dijakom, da pridobijo programerska znanja ter se spoznajo z računalniškim mišljenjem. Opisanim ciljem sledi izvedba programa, ki bo v obliki delavnic obogatenih s praktičnim pristopom pridobivanja kompetenc iz okvirja DigComp 2.2. Program izvajamo v sodelovanju z Zavodom 404 ter Fakulteto za računalništvo in informatiko, Fakulteto za matematiko in fiziko in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani.

Na naši šoli sodelujejo dijaki 2., 3. in 4. letnika. Področja, s katerimi se bodo soočali so: delo s podatki in njihovo vrednotenje, komunikacija preko digitalnih tehnologij in vključevanje v družbo, spletni bonton, spletna varnost in upravljanje svoje digitalne identitete, ravzoj digitalnih vsebin in programiranje, zaščita v spletu in na digitalnih napravah in reševanje problemov za potrebe in s pomočjo digitalne tehnologije.

 

 

 

(Visited 131 times, 1 visits today)