Šolska knjižnica je s svojo dejavnostjo in z gradivom del vzgojno-izobraževalnega procesa in je informacijsko središče šole. Gradivo je obdelano v sistemu COBISS, kar pomeni, da je naša knjižnica del enotnega slovenskega knjižničnega sistema, za celoten sistem izobraževanja, od osnovne šole do fakultete. Šolska knjižnica nas s pestro ponudbo knjižničnega gradiva, z dostopom do sodobnih informacijskih virov in s pridobivanjem knjižničnoinformacijskega znanja s pomočjo knjižničarke vodi k informacijski in bralni pismenosti, pomembni za osebni, poklicni in družbeno vsestranski razvoj vsakega posameznika.
V okviru obveznih izbirnih vsebin je pridobivanje knjižničnoinformacijskega znanja med srednješolskim izobraževanjem obvezno v obsegu petnajstih ur.
V pridobivanje knjižničnoinformacijskega znanja sta vključena tudi sodelovanje v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, tako v prvem letniku obiščemo Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, kjer dobimo v dar mladinsko delo izbranega avtorja. Zanimiva in poučna sta tudi obisk Mestne knjižnice Maribor ter obisk Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
Knjižnica se povezuje tudi z različnimi predmetnimi področji. Še posebej v sodelovanju s predmetom slovenščina skrbi za bralno opismenjevanje. Že nekaj let sodelujemo v bralnem projektu Medgeneracijsko branje, prebiramo zanimive knjige in se ob njih pogovarjamo. Prijetna in zanimiva so tudi srečanja z literarnimi ustvarjalci.
Lahko sodelujemo še v knjižničarskem krožku, pripravljamo tematske razstave, ob praktičnem delu s knjigo razvijamo ljubezen do knjig in spoznavamo osnove knjižničarskega poklica.
V šoli uspešno deluje tudi učbeniški sklad. Tako je vsem dijakom že vrsto let omogočena izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada. Izposojevalnina znaša tretjino maloprodajne cene učbenika in je plačljiva v enem oziroma dveh obrokih. Dijaki lahko zaprosimo za delno oprostitev plačila izposojevalnine v skladu z 11. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Učbenike prevzamemo v knjižnici septembra in jih vrnemo ob koncu šolskega leta.
Knjižnica je prijazen prostor, kamor radi zahajamo, se učimo, pripravljamo na pouk, brskamo med policami knjig, preberemo kaj zanimivega, je pa tudi prostor prijetnega druženja in sprostitve.

(Visited 70 times, 1 visits today)