Namen programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je dijake ozaveščati o evropski parlamentarni demokraciji, vlogi Evropskega parlamenta in evropskih vrednotah. Spodbuja jih tudi, da aktivno sodelujejo v demokratičnih procesih EU. Namenjen je dijakom z različnih srednjih šol, ki prihajajo iz različnih okolij in krajev.

V šolskem letu 2022/23 smo v sklopu projekta Šola ambasadorka uredili info točko, ki se nahaja na stopnišču med pritličjem in 1. nadstropjem. Skrbeli smo za objave na socialnih omrežjih, predvsem na Facebook strani Epas, kjer smo sproti objavljali poročila o dogodkih. Obiskali smo tudi Hišo Evropske unije v Ljubljani, kjer so nam predstavili delovanje unije, potem so dijaki reševali kviz o Evropski uniji. Bili smo tudi v parlamentu, kjer smo se srečali s poslancem Tinetom Novakom. Vse te dejavnosti smo povezali tudi s predmetom Aktivno državljanstvo. Sodelovali smo v dogodku Če bi jaz odločal/a…., kjer sta dijakinji 1c Ješe Salnajs in Ema Lukač predstavljali svoj pogled na večjo rabo zelene energije poslanki v evropskem parlamentu Ireni Jovevi. V razredne ure smo vključili tudi nekaj evropskih vsebin.

(Visited 23 times, 1 visits today)