Vsak oddelek ima v svetu staršev enega predstavnika. Predsednica sveta staršev je ga. VESNA ŽURMAN.

RAZRED IME IN PRIIMEK
1. A ANDREJA ŽALIK KRANJEC
1 .B ANITA FARTEK
1. C ROMAN PODLESEK
1. Š
MONIKA DOBRIJEVIČ
2. A VESNA ŽURMAN
2. B ZDENKO BUKOVEC
2. C SIMONA SEČKO
2. Š 1 SIMON JEREBIC
2. Š 2
DARJA POJBIČ KOVAČIČ
3. A SAŠA HIRŠL
3. B MIHAELA GUMILAR
3. C
TADEJ GRANFOL
3. Š
DAMJAN ANŽELJ
4. A DEJAN VEGIČ
4. B PETRA HEGEDUŠ
4. C
INGRID HARI
4. Š BOJANA KERŠIČ RUŽIČ

 

(Visited 403 times, 1 visits today)