Vsak oddelek ima v svetu staršev enega predstavnika. Predsednik sveta staršev je mag. Stanko Čerpnjak.

RAZRED IME IN PRIIMEK
1. A INGRID FIALA ŠKARABOT
1 .B NATAŠA SMEJ
1. C TADEJ GRANFOL
1. Š DAMJAN ANŽELJ
2. A DEJAN VEGIČ
2. B PETRA HEGEDUŠ
2. C DEJAN ŠERUGA
2. Š BOJANA KERŠIČ RUŽIČ
3. A BOJANA BENKOVIČ
3. B IGOR PETKOVIĆ
3. Š ERIKA KRANJEC
4. A STANKO ČERPNJAK
4. B METKA PRELOG
4. C BOJAN ŠTICL
4. Š JURE LUKAČ

 

(Visited 247 times, 1 visits today)