VPIS V ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE MURSKA SOBOTA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Postopek vpisa ter izbirni postopek v primeru omejitve vpisa poteka v skladu z Razpisom za vpis v srednje šole, ki ga objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Informativni sestanki za vpis v športni oddelek Gimnazije Murska Sobota v šolskem letu 2021/2022 bodo potekali na informativnih dnevih, 12. in 13. februarja 2021, na Gimnaziji Murska Sobota.

VPIS V ŠPORTNI ODDELEK 2021/2022

Do 4. marca 2021 morajo kandidati šoli posredovati dokazila za vpis v športni oddelek:

  • spričevalo 9. razreda, (v primeru omejitve vpisa 7. in 8. razreda);
  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidat;
  • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
    • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
    • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

Vsi posebni obrazci bodo na voljo na informativnem dnevu, najdete pa jih tudi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Do 4. marca 2021 morajo navedena dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti kandidati, ki bodo prijavo oddali na drugo srednjo šolo a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem roku (do 22. aprila 2021) prenesli v športni oddelek.
Prijavo za vpis je treba oddati najkasneje do 2. aprila 2021.
Do 26. marca 2021 kandidate šola pisno obvesti, če ustrezajo športnim kriterijem.
Do 26 marca 2021 šola opravi individualne razgovore s kandidati, ki ustrezajo športnim kriterijem in jim na podlagi dokazil in opravljenega pogovora izda potrdilo o (ne)izpolnjevanju pogojev za vpis v športni oddelek.
Do 22. aprila 2021 lahko kandidati še dvignejo prijavo in jo prenesejo na drugo šolo. Če bo število prijavljenih kandidatov večje od predvidenega števila vpisnih mest, bodo kandidati o omejitvi vpisa obveščeni do 27. maja 2021 (s strani šol), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi sklep o omejitvi vpisa na spletnih straneh https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.  Ostale dokumente za vpis (spričevalo 9. razreda) morajo kandidati predložiti med 16. in vključno 21. junijem 2021 do 14. ure. Kandidati, ki bodo izbrani v prvem krogu, bodo 21. junija 2021 tudi vpisani.

OBRAZCI

Izjava-trenerja-o-sodelovanju-s-sportnim-koordinatorjem

Potrdilo-nacionalne-panozne-sportne-zveze-za-vpis-v-sportni-oddelek

 

 

 

(Visited 947 times, 1 visits today)