Naziv projekta: »RAZVOJ DIGITALNIH KOMPETENC V PODPORO UČENJU IN ŽIVLJENJU«

Naročnik: MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Financira Evropska unija iz NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Vodja konzorcija: OSNOVNA ŠOLA HAJDINA
Vodja projekta: Mitja Vidovič
Razvojni partnerji: OŠ HAJDINA, OŠ PODLEHNIK, OŠ JURŠINCI, GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA
Člani razvojnega tima: Mitja Vidovič, Dejan Kopold, Matej Sužnik, Renato Lukač, Janja Vidovič, Andreja Novak
Koordinatorka projekta: Tjaša Kurež
Koordinacijski partner: ZRS BISTRA PTUJ (Tjaša Glažar)
Evalvacijska partnerja: Fakulteta za naravoslovje in matematiko Mb, Filozofska fakulteta Mb
Zunanji partnerji: A1 Slovenija, Intera, Inovatio
Sodelujoči VIZ: OŠ Hajdina, OŠ Podlehnik, OŠ Juršinci, Gimnazija Murska Sobota, OŠ Breg Ptuj, OŠ Cirkovce, OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Markovci, OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, OŠ Olge Meglič Ptuj, OŠ Mladika Ptuj, OŠ Ljudski vrt Ptuj, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, OŠ Griže, OŠ Pohorskega odreda Sl. Bistrica, OŠ Loče, OŠ Ob Dravinji, OŠ Kidričevo, OŠ Videm, OŠ Žetale, OŠ Cirkulane-Zavrč.

Cilji projekta:

  • Preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij celovitega razvoja digitalnih kompetenc
  • Usposabljanja in izobraževanja ter vzpostavitev podpornega  spletnega okolja za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ
  • Izdelava učnih scenarijev, priprava interaktivnih učnih načrtov ter objava ostalih digitalnih gradiv ter primerov dobre rabe
  • Prenos znanj in širjenje digitalne kompetentnosti v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu
  • Vzpostavitev učečih se skupnosti, prenos znanj in širjenje digitalne kompetentnosti.
  • Priprava Digitalne strategije šole ter Kataloga kompetenc

Trajanje projekta: 11. november 2023 – 30. junij 2026

Spletna stran: www.i-sola.si

 

(Visited 48 times, 1 visits today)