Pri učnem predmetu psihologija, ki je obvezen v tretjem letniku, sledimo učnemu načrtu za gimnazije, ki zajema preučevanje osnovnih psihičnih procesov, osebnosti in življenja posameznika v družbi. Učni načrt je dovolj odprt za obravnavo tudi zelo aktualnih in za mladostnike privlačnih tem, kot so zaljubljenost, odnosi z vrstniki, vpliv avtoritete na posameznika, stres in soočanje z obremenitvami ter druge. Učna snov se obravnava na sproščen način z aktivno udeležbo dijakov. K izbirnemu predmetu se lahko prijavijo dijaki prvega, drugega in tretjega letnika. Usvojena snov je dobra podlaga tako za razumevanje maturitetne snovi kot tudi za učinkovitejše odnose z drugimi ter uravnavanje lastnega vedenja in doživljanja.
Osnovne sociološke teme dijaki spoznavajo v drugem letniku in v četrtem pri izbirnem maturitetnem predmetu. Sociološke teme so pogosto vključene v delo na interdisciplinarnih ekskurzijah.
Pri pouku dijaki pripravljajo referate na teme, ki so zanje še posebej zanimive in ki zadevajo položaj mladih v sodobni družbi. Poglobljen vpogled v aktualno družbeno problematiko dijakom omogočamo tudi z raziskovalnimi nalogami.
S filozofijo, ki je »mati vseh ved«, se dijaki srečamo šele v zaključnih letnikih gimnazije. Ob omembi pojma filozofija pa mnogi najprej pomislijo na nekaj čudnega, »odštekanega« in neuporabnega, vendar kmalu spoznajo, da filozofija spodbuja k teoretskemu delu, razvijanju samostojnega in kritičnega mišljenja, razumevanju in ocenjevanju drugačnih nazorov in pogledov. Omogoča prepoznati predsodke ter usmerja k strpnosti, sooblikovanju etične drže in spoštovanju sočloveka.

(Visited 795 times, 1 visits today)