Matematika je eden od temeljnih splošnoizobraževalnih učnih predmetov v gimnaziji, hkrati pa tudi obvezni maturitetni predmet. Učimo se ga vsa štiri leta, ob koncu nas čaka še izpit na maturi. A do takrat se bo pri matematiki zgodilo marsikaj.
V prvem letniku smo bolj ali manj ponavljali in bogatili znanje iz osnovne šole. Naučili smo se tudi, kako se je treba učiti matematiko, da ni večjih težav. Pri tem so nam še vedno v oporo tudi profesorji, ki nam predstavljajo različne načine učenja. Enim svetujejo več računske prakse (svinčnik in papir), spet drugim je včasih dovolj že sprotno sledenje pri pouku in opravljanje domačih nalog. Razlaga profesorjev in njihovo opozarjanje na našo »površnost« sta pri matematiki bistvena, kar smo še posebej spoznali med poukom na daljavo.
V drugem letniku imamo možnost izbrati dodatno uro matematike, pri kateri se pripravljamo na maturo na osnovni in višji ravni. Ta možnost je tudi v tretjem letniku.
V športnih oddelkih so tudi konzultacije, to so dodatne ure, namenjene razlagi, če smo odsotni zaradi treningov in tekem, ali utrjevanju učne snovi in reševanju nalog, če česa ne znamo.
Tudi v splošnem oddelku nam profesorji z veseljem namenijo še kakšno dodatno uro razlage ali dodatno računsko prakso in nam pomagajo pri reševanju za nas »nerešljivega«.
Prav tako se bomo lahko v četrtem letniku odločili za dodatno uro matematike, pri kateri se bomo vse leto pripravljali za maturo na višji ravni.
Brez matematičnega znanja bi težko reševali naloge pri fiziki, kemiji in tudi biologiji, saj je
matematika osnova predvsem za naravoslovne predmete. Poleg pouka se lahko pri matematiki udeležujemo tudi tekmovanj iz matematike. Nekatera se nadaljujejo iz osnovne šole, to so logika, razvedrilna matematika, tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja, bolj znano kot Kenguru, druga so za nas nova. Eno takih so Evropske statistične igre, to je tekmovanje, na katerem iz uradnih statističnih podatkov izvemo mnogo zanimivega tako o naši državi in njenih prebivalcih kot tudi o drugih evropskih državah. Tekmovanje v celoti poteka po spletu in je aktualno tudi med poučevanjem na daljavo. Poleg formalnega znanja in spretnosti torej spoznavamo še uporabnost matematike ter razvijamo natančnost, sistematičnost, kritično mišljenje in miselne procese.

(Visited 945 times, 1 visits today)