V dijaški skupnosti smo združeni dijaki vseh letnikov. Predstavniki se vsaj enkrat mesečno srečujemo na sestankih, kjer debatiramo o organizaciji raznih dogodkov, sprejemamo razne predloge za izboljšanje dijaške izkušnje ter o vseh ostalih zadevah, ki se tičejo nas, dijakov. Poleg organizacije dogodkov kot so krst fazanov, raznih koncertov ter piknikov, namenjenih povezovanju dijakov, soorganiziramo informativne dneve, koordiniramo tudi program tutorstva ter delovanje spletne učilnice z izpiski prejšnjih generacij. Naša glavna misija je, da poskrbimo, da se na naši šoli počuti vsak dijak dobrodošel, domače ter vključeno.

Predsednica dijaške skupnosti Gimnazije Murska Sobota
Zoja Hanc, 2. c
kontakt: dijaska.skupnost.gms@gmail.com

(Visited 2.283 times, 1 visits today)