Ker sta znanje ter pridobitev izkušenj in spretnosti zelo pomembna dejavnika v vseh fazah življenja, zanju skrbimo tudi v Gimnaziji Murska Sobota. Tudi v letošnjem šolskem letu so v zadnjih dnevih pouka potekali že 4. dnevi drugačnega učenja. Ponavadi se naši dnevi delijo na dva dela, tj. na jesenskega, ki poteka na začetku šolskega leta, in spomladanskega, ki poteka v zadnjih dneh junija. Dijaki v teh dneh pridobivajo znanja, izkušnje, vedenja in vrline z različnih področij, za katera se zanimajo in ki so določena za srednješolski gimnazijski program. V okviru obveznih izbirnih vsebin in dejavnosti so dijaki v sredo, 22. junija, in v četrtek, 23. junija, opravili športne dneve, ekskurzijo v Bad Radkersburg in Gradec, kjer so se urili v nemškem jeziku ter obvladovanju orientacije in okolice, si ogledali filmsko predstavo in živalski vrt, se soočili s pravilnim oz. z napačnim ravnanjem z živalmi ter izbirali med dejavnostmi, kot so matematične igre, delavnica o osebni rasti, likovna delavnica, origami, eksperimentalna fotografija ali kuhanje, v katerih so si pridobili različna znanja in spretnosti.

Dnevi drugačnega učenja na začetku in koncu pouka so postali pri nas stalnica drugačnega obvladanja znanja, ki mora za vsakega gimnazijca biti širše kot po predpisanih učnih načrtih v šolskih klopeh. Konec pouka in dneve drugačnega učenja smo zaključili s slovesno proslavo ob 25. obletnici države Slovenije, ki je potekala v Gledališču Park, in s podelitvijo nagrad in priznanj našim najuspešnejšim dijakom v tem šolskem letu.

(Visited 60 times, 1 visits today)
 

Oznake: