Izbira študija in poklica je za vsakega posameznika izjemno pomembna. Letos smo se ponovno odločili organizirati predstavitve različnih študijskih programov za dijake Gimnazije Murska Sobota ter Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota v obliki stojnic na naši šoli.  Ta način predstavitev je omogočil, da so se hkrati predstavile različne zainteresirane  fakultete s svojimi študijskimi programi. Dogodek smo izpeljali v petek, 2. 12. 2016.

Obiskali in predstavili so se: Univerza v Mariboru (Ekonomsko-poslovna fakulteta; Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Fakulteta za energetiko; Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; Fakulteta za logistiko; Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; Fakulteta za naravoslovje in matematiko; Fakulteta za strojništvo; Fakulteta za turizem; Fakulteta za varnostne vede; Filozofska fakulteta; Fakulteta za zdravstvene vede; Medicinska fakulteta; Pedagoška fakulteta; Pravna fakulteta), Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta; Fakulteta za elektrotehniko; Fakulteta za družbene vede; Fakulteta za farmacijo; Fakulteta za računalništvo in informatiko; Fakulteta za strojništvo; Fakulteta za šport; Naravoslovnotehniška fakulteta;  Pedagoška fakulteta;  Pravna fakulteta; Teološka fakulteta), Univerza na Primorskem, Zasebni visokošolski zavod ALMA MATER EUROPAEA, Višje šole (Ekonomska šola Murska Sobota, višja strokovna šola; Lesarska šola Maribor, višja strokovna šola; Šolski center Ptuj, višja strokovna šola),  Predstavili so se še Študentski domovi Maribor, Študentski svet stanovalcev študentskih domov Maribor; Študentski domovi Ljubljana in Klub prekmurskih študentov.

 

Dijaki so pokazali veliko zanimanje po pridobitvi različnih informacij o študiju in bivanju v študentskih domovih. Upamo, da jim bodo pridobljene informacije pomagale k lažji in  premišljeni odločitvi o prihodnosti.

 

Vsem zavodom se še enkrat iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

 

Brigita Hari, svetovalna delavka

FOTOGRAFIJE: IZA RENGEO

(Visited 155 times, 1 visits today)
 

Oznake: