V šolskem letu 2016/2017 smo se Maj, Miša, Nika, Ines in Katja iz 2.c odločili, da bomo na področju biologije delali malo več.

S profesorico Renato Dominko smo na začetku šolskega leta sestavili program dela, si zastavili cilje, ki smo jih tudi dosegli.
Naš prvi projekt je bila biotehnologija. Biotehnološka postopka sta tudi peka kruha in priprava jogurta, saj za njuno izdelavo uporabljamo glive kvasovke in mlečnokislinske bakterije. Dijaki smo se z omenjenima biotehnološkima postopkoma ukvarjali doma, ko smo po navodilih profesorice sami izdelali domači kruh in jogurt.
Naša druga naloga je bila izdelava piva. Preden smo pivo izdelali, smo se seznanili s sestavinami, ki so potrebne za izdelavo piva ter njihovimi značilnostmi. Obnovili smo znanje o presnovnem procesu alkoholnega vrenja. Opazovali smo glive kvasovke pod mikroskopom. Spoznali smo proces kalitve semen, ki je osnoven proces pri pripravi sladu, pa tudi hmelj in njegov pomen pri izdelavi piva.
Ko smo pridobili dovolj znanja, smo se lotili varjenja našega piva. Pivo smo skupaj zvarili v šoli in ga spremljali skozi proces zorenja. Pivo smo na koncu tudi poskusili.

Obiskali so nas osnovnošolci. Zanje smo pripravili in skupaj z njimi izvedli računalniško podprto delavnico, v kateri smo merili količino kisika v izdihanem zraku pri različnih pogojih.

V mesecu aprilu  nas je obiskal gospod Jožef Sedonja iz Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Maribor. Govorili smo o mokriščih: kaj so mokrišča in kakšen je njihov pomen v naravi.  Razdelili smo se v skupine in s pomočjo plastelina izdelali maketo naselja ob reki. S preprostim poskusom smo prikazali mokrišče v dveh vlogah: zadrževalnika vode in čistilne naprave.
Naredili smo kemijsko in biološko analizo vode iz dveh mokrišč.
Naše delo smo predstavili na roditeljskem sestanku v mesecu aprilu.

 

Pripravili in zapisali: Maj Andraječ, Nika Cvetko, Ines Časar, Miša Frumen, Katja Prem

(Visited 211 times, 1 visits today)
 

Oznake: