Dijaki, ki so na Gimnaziji Murska Sobota opravljali 5. predmet oz. izboljševali ocene, lahko spričevala oz. obvestila dvignejo od četrtka, 11. 7. 2019, od 10. ure naprej v tajništvu Gimnazije Murska Sobota.

(Visited 72 times, 1 visits today)