Seznam obveznih izbirnih vsebin za vse dijake in vsebin po dijakovi prosti izbiri visi na oglasni deski v prvem nadstropju šole. Za vse informacije se lahko dijaki obrnejo na koordinatorja OIV oz. na posamezne nosilce ali izvajalce, ki bodo razvidni iz seznama.

Obvezne izbirne vsebine, ki so obvezne za vse, morajo opraviti vsi dijaki glede na ponudbo posameznega letnika.

Prijava na obvezne izbirne vsebine po dijakovi prosti izbiri je možna neposredno pri mentorju/nosilcu dejavnosti.

Obvezne izbirne vsebine po dijakovi prosti izbiri izbirajo dijaki iz seznama, ki je v sklopu kataloga OIV izobešen na šoli in na spletni strani. Dijaki lahko izberejo tudi kakšno drugo aktivnost izven šole. O priznavanju te dejavnosti odloča šola. Za vse te dejavnosti dijaki potrebujejo potrdilo izvajalca ali institucije o opravljeni dejavnosti. Če potrdila institucija sama ne izdaja, potem se lahko vzorec natisne (vzorec) in se potrdi na ustreznem mestu.

Vsa potrdila o opravljenih OIV po dijakovi prosti izbiri se oddajajo razrednikom, ki vodijo evidenco opravljenih OIV posameznega dijaka.

Katalog vsebin po dijakovi prosti izbiri

OIV Home

(Visited 327 times, 1 visits today)