V šolskem letu smo izvedli projekt VITR (Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj) Zavoda RS za šolstvo. V okviru projekta so bile izvedene različne interdisciplinarne aktivnosti. Tako so se dijaki naše šole udeležili delavnic, predavanj, razstav in si ogledali filmske projekcije v zvezi s trajnostjo (V vrtincu sprememb, Energetika in podnebje, Podnebne spremembe in vodni krog), s čimer so opravili ure OIV aktivnega državljanstva. Prvi del projekta se je tako nanašal na ozaveščanje dijakov o vplivu potrošništva, rabe naravnih virov in klimatskih sprememb na okolje. Drugi del projekta se je navezoval na aktivacijo dijakov. Tako je najbolj odmevna bila organizacija in izvedba Izmenjevalnice oblačil na šoli (v sodelovanju s sosedno šolo SPTŠ) pri kateri so sodelovali dijaki vseh letnikov in zaposleni na GMS in udeležba dijakov na Izmenjevalnici Komunale Murska Sobota v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Ponovno je bila zagnana tudi Ekošola in dejavnosti znotraj nje (Ekokviz, Ekovrt, Zeleni športni dan, Altermed). Pri pouku matematike so dijaki bili spodbujani k trajnostni mobilnosti. Tekom celega šolskega leta so zbirani podatki o prihodih na šolo in počutju ob tem. Podatki so statistično obdelani.
Projekt VITR je v zaključni fazi. Zaradi visoke udeležbe in zainteresiranosti bi na šoli tudi v novem šolskem letu organizirali in izvedli trajnostne dejavnosti kot je Izmenjevalnica oblačil, katero bi lahko nadgradili z Izmenjevalnico knjig in šolskih potrebščin.

Več o podnebnih ciljih in vsebinah v vzgoji in izobraževanju najdete TUKAJ.

(Visited 34 times, 1 visits today)