V šolskem letu 2022/23 smo sodelovali v mednarodnem projetku Umetna inteligenca za in z učitelji (AI4T – AI for and by teachers; program Erasmus+). Namen projekta je bil ozaveščanje in krepenje metod poučevanja s pomočjo umetne inteligence v Sloveniji, Franciji, Irski, Italiji in Luksemburgu. V Sloveniji v projektu sodelujejo Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (usposabljanje profesorjev), Pedagoški inštitut (evalvacija projekta) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (diseminacija projekta).

Cilji projekta:

  • Razvoj in izvedba programa usposabljanja s področja umetne inteligence v izobraževanju za srednješolske učitelje.
  • Izvedba evalvacije programa profesionalnega učenja za učitelje.

V projektu smo sodelovali učitelji matematike in angleškega jezika v srednji šoli, ki poučujemo dijake stare od 15 do 17 let. V času usposabljanje smo učitelji aktivno sodelovali v spletnem tečaju (MOOC), imeli dostop do interaktivnega spletnega gradiva, delili svoje poglede in vprašanja na spletnih usposabljanjih ter podali povratne informacije o uporabljenih virih za pripravo poročil o uporabi umetne inteligence na evropski ravni. Tako pred začetkom kot tudi po usposabljanju smo izpolnili spletne vprašalnike s poudarkom na poznavanju in rabi umetne inteligence v izobraževanju in odnosu do nje. Na koncu projekta so spletne vprašalnike izpolnili tudi dijaki izbranih razredov ter ravnatelj.

(Visited 3 times, 1 visits today)