[unordered_list style=”tick”]

Pravilnik o opredelitvi del in nalog v nevarnih pogojih dela v obdobju epidemije COVID-19 na Gimnaziji Murska Sobota

Dopolnitve šolskih pravil in hišnega reda v GMS

Poslovnik sveta zavoda GMS

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, stran 4559

Zakon o šolski prehrani

Šolska pravila ocenjevanja

Šolska pravila

Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotovitev prisotnosti alkohola

Sistematizacija delovnih mest Gimnazije Murska Sobota

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah sistematizacije delovnih mest

Register tveganj

Pravilnik šolske prehrane

Pravilnik o delovanju Šolskega sklada

Pravilnik o ocenjevanju

Pravilnik o ekskurzijah

Pravilnik o načinu uporabe videonadzornega sistema

Interni pravilnik o prepovedi mobinga, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu

Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov ter uporabi in varovanju ključev GMS

Obvezna navodila za vse vrste dejavnosti na GMS

Kolektivna pogodba za javni sektor

Pravilnik o oddajanju šolskih telovadnic v najem

Navodila za upravljanje s tveganji

[/unordered_list]

(Visited 779 times, 1 visits today)