Dijakinje in dijaki prvega letnika Gimnazije Murska Sobota so 20. septembra del šolskega dopoldneva namenili zanimivemu srečanju z avtorico književnih besedil Cvetko Sokolov, udeleženko tradicionalnega srečanja slovenskih mladinskih piscev Oko besede. Njen roman V napačni zgodbi je v letošnjem šolskem letu izbran tudi za nacionalni bralni projekt Rastem s knjigo, zato je bilo srečanje za mlade bralce pred spoznavanjem književnega besedila dragocena izkušnja.

V pogovoru, ki je sledil uvodni glasbeni točki gimnazijk in ki so ga vodile mlade bralke pisateljičinih književnih besedil, smo izvedeli veliko zanimivosti, ki bi nam sicer ostale neznane. Avtorica je predstavila okoliščine (tudi avtobiografske) nastanka nekaterih romanesknih besedil in odziv bralcev nanje, predvsem ob besedilih z občutljivimi temami, ki jih zaradi razhajanja v svetovnonazorskih pogledih dojemamo različno.

Dan pred srečanjem s pisateljico se je skupina dijakov na povabilo organizatorja srečanja Oko besede udeležila tudi prireditve ob podelitvi večernice. Literarna srečanja in drugi z literaturo povezani dogodki so namenjeni druženju mladih bralk in bralcev s književnimi ustvarjalci. Obenem so del bralnih projektov, ki jih v Gimnaziji Murska Sobota izvajamo z namenom dviga ravni bralne kulture. Odziv dijakinj in dijakov na srečanje je bil tudi tokrat pozitiven.

(Visited 77 times, 1 visits today)