V ponedeljek, 23. decembra 2019, smo na Gimnaziji Murska Sobota gostili 17. medrazredni koncert. Gre za projektno delo dijakov prvih letnikov, ki snujejo dogodek od njegovih idejnih začetkov vse do izvedbe. Pobuda izhaja od profesorja glasbe. Dijaki so morali poskrbeti za promocijo ter za vsebino koncerta. Tako smo prisluhnili glasbi, gledališki igri in recitaciji. Naši dijaki spoznavajo projektno timsko delo, se povežejo v razredu in med razredi, se učijo odgovornosti in dobrega načrtovanja. Projekt so uspešno izpeljali, o podrobnostih in korakih za naprej pa so se s profesorjem pogovorili ob skupni evalvaciji. Decembrski čas je posebej primeren za druženje, glasbo in medsebojne stike. Z vabili in plakati so dijaki medse povabili tudi svoje starše, profesorje in vrstnike. Obiskali pa so nas tudi naši bivši zaposleni.

(Visited 265 times, 1 visits today)