Naši dijaki in dijakinje spoznavajo na delavnicah o medijski pismenosti v
okviru informacijske točke EU Direct Pomurje principe delovanja medijev in
socialnih omrežij. Dr. Sonja Merljak Zdovc daje poseben poudarek na
prepoznavaju lažnih novic in spletnih manipulacij. Z mnogimi konkretnimi
primeri olajša razumevanje zahtevnih principov delovanja medijev in z
aktivno vključenostjo učečih v delavnice poskrbi za trajnost usvojenih
znanj.

Zapisal in posnetki zaslona: dr. Renato Lukač

(Visited 220 times, 1 visits today)