Spoštovani,

na kratko vas želimo opozoriti na objavo razpisa pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja za šolsko leto 2022/23.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Razpis je bil objavljen v petek, 3. 6. 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani MIZŠ (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-pripravniskih-mest-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-za-leto-202223/ ).

Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta v treh sklopih:

sklop A: 50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja;

sklop B: 30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v vrtcih oz. šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in

sklop C: 170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja.

Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.

Predvideni rok za prijavo na razpis je 27. 6. 2022 (kasnejša prijava bi bila mogoča le v primeru nezapolnjenih pripravniških mest, vendar najkasneje do 15. 9. 2022).

Pogodbe se bodo sklenile najkasneje do 30. septembra 2022, z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. oktobra 2022, s polnim delovnim časom, za sklop A za 6 mesecev in za sklopa B in C pa za 10 mesecev.

Lepo vas pozdravljam,

Maja MIHELIČ DEBELJAK
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 400 5212 • E: maja.mihelic-debeljak@gov.si

(Visited 101 times, 1 visits today)