Pri izbirni uri biologije smo se odzvali na evropski projekt Evropska noč raziskovalcev 2022/23
–Humanistika, to si ti! Projekt je letos posvečen sobivanju človeka in živali, v okviru katerega
poskušajo v državah Evropske unije približati raziskovalno delo in poklic raziskovalca in veterinarja ter
uporabo živali v raziskovalne namene vsem prebivalcem, predvsem pa mladim generacijam. Tako so
se v četrtek, 23. februarja 2023, dijakinje in dijaki srečali s predstavnicami ljubljanske univerze. Dr.
Tatjana Pirman z Biotehniške fakultete, Oddelek za zootehniko, je predstavila temo Uporaba živali v
raziskovalne namene omogoča napredek v medicini in pripomore tudi k izboljšanju dobrobiti živali, dr.
Alenka Seliškar, dr. Barbara Lukanc in dr. Katerina Tomsič, vse z Veterinarske fakultete, pa so
predstavile temo Obraz pove vse – prepoznavanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike.
Dijakinje in dijaki so se tako seznanili o ravnanju s poskusnimi in z laboratorijskimi živalmi, z
neverbalno komunikacijo živali ter ugotovili, kako se odzovejo veterinarji pri bolnih in poškodovanih
domačih živalih oz. kako veterinarji prepoznavajo in preprečujejo bolečino, ki pri živalih izzove stres in
trpljenje. Predavateljice so razlago obogatile s fotografijami, slikami, filmi in plakati.
Marjetka Maučec, prof. biologije

(Visited 72 times, 1 visits today)