Spoštovani starši in skrbniki,

vabimo vas, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskemu skladu Gimnazije Murska Sobota.

Zbrana sredstva šolskega sklada so namenjena izvajanju dejavnosti posameznega razreda, ki presegajo obseg in vsebine obveznega izobraževalnega programa, za zvišanje standarda pouka, finančno pomoč dijakom, ki izhajajo iz socialno manj spodbudnega okolja, za izvajanje programov, ki se ali se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, za financiranje nakupa nadstandardne opreme, dodatno izobraževanje nadarjenih dijakov, razvojno-raziskovalne projekte šole, preventivno delo z učenci za zdravo izrabo prostega časa, promocijo šole v javnosti, tekmovanja in izobraževanja učiteljev.

Kako šolskemu skladu Gimnazije Murska Sobota namenite del dohodnine? Imate dve možnosti:

  1. izpolnite obrazec s svojimi podatki, v zahtevek pripišite do 0,3 % dohodnine, ki ga namenjate Šolskemu skladu, obrazec natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na pristojni davčni urad. Obrazec lahko prinesete v tajništvo šole in ga bo davčnemu uradu posredovala šola,
  2. preko sistema e-Davki (https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo).

Vsem, ki boste namenili del dohodnine šolskemu skladu Gimnazije Murska Sobota, se najlepše zahvaljujemo. 

OBRAZEC NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

(Visited 9 times, 1 visits today)