V šolskem letu 2023/24 smo se vključili v 3-letno razvojno nalogo Varno in spodbudno učno okolje (VSUO), ki poteka pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Glavna cilja razvojne naloge:
• Opolnomočenje šol za čim bolj samostojno uporabo spletne učilnice z namenom, da se na sistematičen način in s strategijo doseže vse učitelje in učence.
• Spodbudi se spremembe v kulturi, klimi, odnosih …

Prvo leto bo potekalo usposabljanje in izvajanje aktivnosti na temo varnega in spodbudnega učnega okolja ter izdelava šolske strategije za naslednjo šolsko leto. Zajeti bodo trije vsebinski moduli:
• 1. na temo dobrega počutja in odnosov
• 2. na temo čustvene in socialne pismenosti
• 3. ravnanje v primerih neželenega vedenja

Drugo leto bosta dodana še dva izbirna modula ter prenos na celoten kolektiv in izvajanje strategije.

Tretje leto bo spremljava implementacije strategije na celotni šoli.

(Visited 9 times, 1 visits today)