Glede na nastalo situacijo okrog epidemije, pošljite po priporočilu RIC-a prijave k maturi preko elektronske  pošte na naslov: alenka.stvarnik@guest.arnes.si, in sicer čim prej oz. najkasneje do 31. 3. 2020.

Tistim kandidatom, ki ste že poslali prijavnice po pošti ali jih direktno dali v nabiralnik pri šoli, ni potrebno še enkrat pošiljati prijavnic po e-pošti.

  • dijaki GMS izpolnite PRIJAVO K SPLOŠNI MATURI (najdete jo  na spletni strani MIZŠ in na spletni strani Gimnazije Murska Sobota), ki jo v celoti izpolnite (tudi spodnji odrezek – Potrdilo o prijavi);
  • kandidati, ki ne opravljajo mature v celoti, PRIJAVO K IZPITU (najdete na spletni strani MIZŠ ali na spletni strani Gimnazije Murska Sobota);
  • dijaki strokovnih in poklicnih šol PRIJAVO K IZPITU IZ PREDMETA SPLOŠNE MATURE (najdete na spletni strani MIZŠ ali na spletni strani Gimnazije Murska Sobota), in spričevala ustreznih letnikov. ;
  • kandidati, ki nimajo statusa dijaka  ali  oz. potrdila o oprostitvi plačila z RIC-a, priložijo tudi potrdilo o plačilu mature oz. posameznih izpitov (informacije o plačilu maturitetnih izpitov najdete na spletni strani    RIC-a, rubrika splošna matura). Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k izpitu splošne mature.

 

Alenka Stvarnik, prof. 

tajnica ŠMK                             

 

 

Murska Sobota, 20. 3. 2020

(Visited 198 times, 1 visits today)