Pisni maturitetni izpiti v jesenskem izpitnem roku splošne mature 2020 bodo na Gimnaziji Murska Sobota potekali tako:

SLO – ponedeljek, 24. 8. 2020

MAT – torek, 25. 8. 2020

AN  – sreda, 26. 8. 2020

BIO, FIZ, SOC, PSI – četrtek, 27. 8. 2020

NE, PSI – petek, 28. 8. 2020

GEO, INF, KEM  – sobota, 29. 8. 2020

Kandidati se lahko glede priprav na maturo v  jesenskem roku obrnejo na svoje profesorje in se z njimi dogovorijo.

-Po e-pošti boste za vsak izpit prejeli  vse potrebne  informacije: čas prihoda in vstopa v stavbo, številko učilnice in nadstropje.

-Vstop v šolo bo možen od 8.25 naprej.

-Dijaki  v  šolski  objekt  vstopate  posamično,  pri  tem  naj  ohranjate  1,5  do  2 metrsko  medosebno  razdaljo. Na hodniku in pri vstopu v učilnico morate nositi maske.  Ko opravljate maturo in je zagotovljena distanca,  lahko maske odložite. V primeru da se dijaku približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 do 2 metra, naj si nadenejo maske (npr. ko profesor pobira izpitne pole).

Vstop v učilnice je od 8.30 do 8.40. V učilnico vstopate posamično s predpisano medsebojno razdaljo. Enako velja za izstopanje. Dijaki se pred učilnico ne zbirate.

-S seboj dijaki prinesete:

-pisalo in rezervno pisalo (ker naj si predmetov ne posojajo zaradi možnosti prenosa okužbe);

-dovoljene pripomočke, kot jih predpisuje izpitni katalog za posamezni predmet;

-osebni dokument s sliko;

-masko;

-vrečko, v katero boste odložili uporabljeno masko ;

-steklenico s pitno vodo in prigrizke.

-Po prihodu v izpitni prostor kandidat osebne stvari odloži na za to določeno mesto.

-Mobitelov, drugih elektronskih pripomočkov ter ročnih ur ni dovoljeno prinašati v izpitni prostor. Spodaj sta zapisana tudi 73. in 74. člen Pravilnika o splošni maturi, ki določata sankcije v primeru kršitev.

-Na mizi imate lahko le dovoljene pripomočke, zaščitno masko in vrečko zanjo ter vodo.

-Osebni dokument položite na levi zgornji rob mize. Če boste izpit opravljali z masko, za identifikacijo za kratek čas odmaknete masko z obraza.

-V času odmora med izpitnimi polami se učilnica prezrači, dijaki ostanete v učilnici, lahko se prosto gibljete, vendar ohranjate medsebojno varnostno razdaljo. Dovoljeni so nujni izhodi v toaletne prostore. Med odmori lahko pojeste prigrizke, ki ste jih prinesli s sabo.

– Po zaključku izpita položite izpitno gradivo na rob mize.

Razpored ustnih delov maturitetnih izpitov bo objavljen v ponedeljek, 24. 8. 2020. Potekali bodo od 31. 8. do 3. 9. 2020.

Objava rezultatov na spletni strani Ric-a bo v četrtek, 17. 9. 2020, od 7. ure dalje.

Kljub težkim časom ostanite optimistični in dokažite sebi in drugim, da zmorete!

Želim vam vse dobro in veliko uspeha na maturi!

M. Sobota, 18. 8. 2020                                                           Alenka Stvarnik, prof

tajnica ŠMK

(Visited 192 times, 1 visits today)