DMFA Slovenije že vrsto let podeljuje društvena priznanja za uspešno pedagoško in strokovno delo na področju matematike, fizike in astronomije. Letos je na 74. občnem zboru omenjenega društva, ki je potekal v petek, 19. 11. 2021, na daljavo, bilo slišati tudi ime Gimnazija Murska Sobota, za kar je zaslužen naš kolega, dr. Renato Lukač.

Dr. Renato Lukač je eden od petih letošnjih prejemnikov in eden redkih prejemnikov priznanja v Pomurski regiji. Priznanje mu je bilo podeljeno na podlagi precej obširne utemeljitve, ki zajema niz uspešnih dejavnosti ter uspešnega dela z dijaki, mladimi raziskovalci in ljubitelji na področjih fizike in astronomije.

Izjemno je predan svojemu pedagoškemu delu, svoje znanje z veliko vnemo prenaša na mlade rodove, prav tako je odprt za nove ideje dijakov, jih pri tem podpira in vodi, kar se kaže v lepem številu raziskovalnih nalog dijakov in njihovih dosežkov na vsakoletnem državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Prav tako je zelo dejaven na področju astronomije. Poleg državnega tekmovanja iz znanja astronomije, katerega organizacijo je prevzel in prenesel tudi v Gimnazijo Murska Sobota, organizira še astronomske tabore ter občasna astronomska opazovanja.

Priznanje je dokaz za izredno uspešno in požrtvovalno že opravljeno delo, hkrati pa naj predstavlja motivacijo za rast in razvoj novih uspehov ter dosežkov.

Zapisala Tadeja Pucko, prof. matematike

Obrazložitev

(Visited 264 times, 1 visits today)