V soboto 11. junija so se v gostišču Mencinger v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni, srečali maturanti Gimnazije Murska Sobota, ki so maturo opravili v juniju  daljnega leta 1961. Šlo je za razred B, katerega razredničarka je bila Irena Čebašek, mama   nedavne varuhinje človekovih pravic Čebašek Traven.

Razredničarka Irena je izhajala prav iz gostilniške družine Mencinger v Črešnjevcih. Sicer pa sta bila pred 61 leti, koliko je poteklo od opravljene mature udeležencev tokratnega srečanja,  na Gimnaziji Murska Sobota po letnikih le po dva razreda. Razred A je bil namenjen predvsem dijakom iz Murske Sobote tuji jezik je bil angleščine), razred B (tuji jezik je bil nemščina) pa dijakom širšega območja Pomurja. Takrat je bilo to edina gimnazija na območju vsega Pomurja.

Dodajamo še to, da so tokratni jubilanti morali pred vpisom v gimnazijo končati štiri razrede osnovne šole in nato nižjo gimnazijo. Vsi pa so morali opraviti tudi sprejemni izpit za gimnazijo in to iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika. Po vpisu v gimnazijo v Murski Soboti so nadaljevali šolanje na tako imenovani višji gimnaziji. Opravili so peti razred, v šestem pa se je šolski sistem v Sloveniji spremenil. Dijaki so bili naenkrat v drugem letniku gimnazije. Torej  je šlo za izobraževanje v podobni obliki, kot je ta čas. Po četrtem letniku gimnazije so morali opraviti maturo. V ta namen so morali v naprej izdelati  nalogo, ob maturi so pisali spis (esej) in še  izpit iz slovenskega jezika, tujega jezika, matematike in predmeta, ki si ga je vsak sam določil. Večina po opravljeni maturi ni bila v naprej prepričana kam se bo vpisala v jeseni oz. ali se bo zaposlila.  Takrat namreč ni bilo prijav v naprej. Vsepovsod je bilo dovolj mest za študij. Takrat se je bilo moč z opravljeno gimnazijo tudi zaposliti v šolstvu. Brez vsakega pedagoškega znanja je bilo moč postati učitelj. Seveda tisti, ki so se odločili za delo v šolstvu, so pozneje morali opraviti tovrstno izobraževanje.

Dodajamo še to, da v času ko so tokratni jubilanti obiskovali gimnazijo v Murski Soboti še ne bilo asfaltne povezave u Mursko Soboto. Denimo cesta iz Gornje Radgona do Murske Sobote je bila asfaltirana še le v jeseni leta 1961, proti Lendavi pa še pozneje.

V razredu je bilo 29 dijakov, danes jih živi še 20. Umrla je ena sošolka in osem sošolcev. Samega srečanja pa se je udeležilo le sedem bivših sošolcev.

Sicer pa moramo reči, da jih je večina  jubilantov opravila študije v Ljubljani in se nato zaposlila v glavnem  na območju Pomurja. Med  tem jih je  kar pet zaključilo medicinsko fakulteto.

Prav na dan srečanja je bil v  sobotni številki Večera objavljen  tudi prispevek v katerem je omenjen njihov žal že pokojni sošolec Herbert Šefer. Imenovani je bil  nato vrsto let direktor Radenske in pozneje tudi župan Občine Radenci. Šefer  je umrl že leta 2011 in je pokopan v Mariboru in to v grbu v katerem sta pokopana njegova starša. Oba sta zgodaj umrla, tako, da je Harbert bil od zgodnje mladosti naprej v rejništvu. . Prilagamo tudi kopijo tega prispevka. Prilagamo pa tudi  fotke iz  časa ko so sedanji jubilanti zaključevali  srednješolsko izobraževanje.

13.6.2022                                                                                Besedilo in foto : Franci Klemenčič

 

 

(Visited 184 times, 1 visits today)