Na Gimnaziji Murska Sobota smo že četrtič organizirali tabor, ki smo ga poimenovali Raziskovalni tabor GMS. Začel se je v sredo, 28. junija, končal pa s sklepno prireditvijo v petek, 30. junija 2023. Program tabora je vseboval teme iz naravoslovja, jezikoslovja, družboslovja, umetnosti, športa in kulinarike. Večina udeležencev tabora je v šoli tudi prespala, v spalnih vrečah v šolski telovadnici.

24 osnovnošolcev s sedmih osnovnih šol Pomurja se je ukvarjalo z različnimi področji v obliki izkustvenih delavnic.

Tako so učenke in učenci spoznali strategije načrtovanja pravilnega večkotnika. Sestavili  in izstrelili so vodno raketo ter analizirati polet rakete. Seznanili so se z veščinami javnega nastopanja in gledališča. Spoznali in ovrednotili so zgodovinski in kulturni pomen spomenikov za Prekmurje oz. za Prekmurce  ter ugotovili uporabno vrednost aplikacije Relive pri učenju zgodovine. Po ogledu zgodovinskega filma Trije mušketirji so utrdili poznavanje značilnosti obdobja absolutizma v Franciji v 17. stoletju ter  ugotovili, kaj je v filmu prikazano kot zgodovinsko dejstvo in kaj je v filmu izmišljeno. V delavnici Svet okoli sebe so opazovali, merili in beležili izbrane geografske dejavnike in sklepali o součinkovanju le-teh ter preizkušali različne spletne in mobilne aplikacije. V Fazaneriji so določali kakovost vode v reki Ledavi. Pri biologiji so ugotavljali onesnaženost vode s pomočjo biondikatorjev, ki so jih nalovili v Ledavi, nato pa določili z uporabo določevalnih ključev. Kemijsko analizo vode so izvedli s pomočjo kovčka Visocolor, pri čemer so merili vsebnost amonijaka, nitratov, nitritov, fosfatov in pH-ja. Določali so tudi karbonatno in nekarbonatno trdoto. Angleška delavnica je bila medpredmetna povezava biologije in angleščine. Učenci so prepoznavali drevesne vrste in jih poimenovali v agleškem jeziku. V drugi angleški delavnici so se preizkušali v argumentirani diskusiji z zagovarjanjem stališč o okoljskih vprašanjih. Osnovnošolci so določali tudi število pi z naključnimi števili in se seznanili s programiranjem. Grafična delavnica slepega tiska je potekala z odtiskovanjem matric na vlažen papir. V delavnici z naslovom Pišek in programski koncepti so osnovnošolci spoznavali slikovni programski jezik in napisali preprost program. V zadnji delavnici so spoznali prednosti in pomanjkljivosti rastlinske prehrane za zdravje ljudi. Pripravili so tudi okusno različico rastlinske prehrane, ki so jo na sklepni prireditvi ponudili obiskovalcem.

Seveda so se med taborom tudi športno udejstvovali. Predzadnji večer pa so pripravili taborni ogenj in se pozabavali ob vrtenju različnih glasbenih zvrsti.

Na sklepni prireditvi so fantje in dekleta v obliki kratkih poročil staršem predstavili program tabora. Prireditev so popestrli s kratkimi gledališkimi vložki in z glasbenimi točkami.

Tabor smo obogatili tudi z gostom s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani  prof. dr. Rafaelom Mihaličem, univ. dipl. inž. el. Učenkam in učencem je na preprost in zanimiv način približal pridobivanje elektrike in druge oblike energije.

Da bi delo na taboru nemoteno  potekalo, so si učenci pomagali z delovnimi listi in časovnico, strjeno v delovnem zvezku.

Za hrano je bilo poskrbljeno v šolski kuhinji podjetja SGT Karmen Kaučič.

Za fotografije, snemanje in grafično obdelavo je poskrbel Ivica Glavak.

Delavnice so pripravili in vodili: Luka Benkovič, prof., mag. Tomi Bušinoski, prof., Tadeja Filo, prof., Melita Franko, prof., Brigita Hari, univ. dipl. soc. del., Feri Hauko, prof., Janko Hochstätter, prof., Daniel Danilo Horvat, prof., David Horvat, prof., Damijana Hrastelj Ploj, prof., Alenka Jelen, prof., Marjetka Maučec, prof., Renato Lukač, prof., Drago Meglič, prof., mag. Martina Mihoković, prof., Sandra Pančor, prof., Branko Prelec, Mateja Sukič Kuzma, prof., Simona Varga, prof., Vesna Vrhovski, prof., Ivana Zidanšek, prof., Tadeja Zver, prof., in Romana Zver, prof.

Koordinatorica tabora Marjetka Maučec

Več fotografij na facebook strani šole: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100063536891915&set=a.767586965369193

(Visited 189 times, 1 visits today)