NATEČAJ ZA PREŠERNOVO NAGRADO
GIMNAZIJE MURSKA SOBOTA 2023/24
Kar je pri vrhu
odnese piš.
Le vse globoko skrito
obdržiš
(Mila Kačič: Kar je pri vrhu)

Z besedami Mile Kačič vas letos vabimo, da vse svoje globoko skrito prebudite in v čudovitem svetu umetnosti
pustite, da se razraste v najsvetejšem sijaju. Pridružite se nam in predstavite svoj svet umetnosti na
literarnem, likovnem in glasbenem področju.

Prešernov natečaj poteka od 4. decembra 2023 do 12. januarja 2024.

RAZPISNI POGOJI

Literarni natečaj:
Dijaki sodelujejo s svojimi avtorskimi literarnimi besedili vseh zvrsti (lirika, epika, dramatika) v slovenščini.
Izdelke vložite v ovojnico A3, jo opremite s šifro, to pa v zaprti ovojnici formata A5 tudi dešifrirajte (ime in
priimek, razred, e-naslov).
Prispevke oddajte prof. Megliču.

Likovni natečaj na temo »Pomlad razklada«:
Originalni izdelek naj bo novo delo v klasičnih (risarskih, slikarskih, grafičnih ali kombiniranih) tehnikah in
naj ne presega velikosti A2, lahko je tudi kip (mala plastika).
Prispevke oddajte prof. Mihoković ali jih pustite v tajništvu.

Glasbeni natečaj:
Sodelujejo lahko vsi dijaki (posamično ali skupina).
Vsak posameznik ali skupina lahko sodeluje z eno skladbo.
Skladba mora biti avtorsko delo dijaka ali skupine dijakov (besedilo in glasba).
Oddati je treba besedilo, glasbeni zapis in posnetek (delovni posnetek).
Če bo skladba nagrajena, mora biti izvedena na podelitvi nagrad.
Prispevke oddajte prof. Bušinoskemu.

SPLOŠNI RAZPISNI POGOJI IN NAGRADE
Na natečaju lahko sodelujejo samo dijaki in dijakinje Gimnazije Murska Sobota s svojimi avtorskimi deli.
Najboljše bodo izbrale strokovne komisije posameznih področij in jih nagradile na slovesni prireditvi ob
slovenskem kulturnem prazniku.
Več informacij: drago.meglic@gmail.com

Natečaj za Prešernovo nagrado 2023/24

(Visited 278 times, 1 visits today)